Wskazówki, to znaczy w jaki sposób dać sobie radę z logiką?

W logice, jaka jest wymagana na różnych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są jasne zasady. Nauka ta mówi o klarowności i stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie dlatego w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest lub może być logiczne. Niektóre nazwy możemy negować, wówczas ma miejsce tak zwana negacja. Pewne nazwy w logice to wyrazy oraz wyrażenia. Spełniają one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot czy orzecznik.


Do czego odnosi się konotacja w logice?

obliczenia
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Treścią danej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, którymi cechuje się określona nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które oparte jest na ściśle określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca musi uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Logika a określona w niej jasno negacja

Niesamowicie znacząca rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Poszczególne nazwy można negować. Biorąc pod uwagę funkcje logiczne, w tym funkcję negowania oraz to jak wciela się ją w życie, możemy stwierdzić, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice mamy możliwość użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół czy nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Bardzo ważny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy dana nazwa.


Nietrudne do przyswojenia zasady logiki

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod lupę nie jedynie desygnaty, jednak w szczególności poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba pewien zespół cech. Powinien być on niezbędny do pełnego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy.
Źródło : www.tautologia.pl